پروفایل من

حمیدرضا پورآقایی

تدوین و گرافیک مذهبی | resanegar@ کانال تلگرام | 09351448976

آرشیو
آخـــــر غم دیرینه محـــــک خــــــواهد خورد
زخــــم دل غاصبــان نمــــــک خواهــد خورد
آنکس که به روی صــــــــورت زهــــــــــرا زد
از دست ابــــالفضـــــــــل کتک خواهد خورد


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 بهمن 1393
بازدید پروفایل: 2898