پروفایل من

خلیل بن رشیدی

خوشنویسی

آرشیو
1.یافتن آب به عشق ست نه بسعی،اما؛پس ازسعی. جاویدان یاد دکترعلی شریعتی/
2.برای هنر میتوان ارزش مادی قائل شد.مشروط براینکه مخاطب درک هنری داشته باشد!/ازخودم!
عضویت در تاریخ 18 شهریور 1389
بازدید پروفایل: 2165