پروفایل من

علیرضا بیت اللهی

هنر جو

  • کرمان
آرشیو
ما تلخ می میریم
و خدا بر جنازه ی ما اشک می ریزد باکلاغی در بکراندش.
"ح.پناهی"
 


عضویت در تاریخ 23 بهمن 1390
بازدید پروفایل: 4824