پروفایل من

سمیه ش

گرافیک-طراحی و چاپ پارچه و لباس

آرشیو
اگر آب همه رود ها شیرین است دریا شوری اش را از كجا می آورد؟ پابلو نرودا
عضویت در تاریخ 2 مهر 1389
بازدید پروفایل: 1127