پروفایل من

زهرا مهربانی

نقاش وطراح گرافیک

  • متولد 14 فروردین 1366
  • اردبیل
  • اردبیل
  • kolvits@yahoo.com
آرشیو
همیشه آغاز راه دشوار است
عقاب در آغاز پر کشیدن پر می ریزد ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 9 اسفند 1390
بازدید پروفایل: 1989