پروفایل من

الناز مهدی زاده

designer

  • متولد 6 اسفند 1369
  • تهران
  • تهران
آرشیو

شکستنــــــــــــــی تر از آنـــــم
که در پی سنگــــی باشــــــــــــی
تلنگری بــــــزن...
آوار می شـــــــــــــــــــــــــــوم
عضویت در تاریخ 1 دی 1389
بازدید پروفایل: 5970