پروفایل من

راحله کافی

نقاشی- خوشنویسی- نقاشی خط- پوستر

  • خراسان جنوبی
  • بیرجند
  • www.rahilaa.blogfa.com
آرشیو

تو آسمان را در پس عکسی می جویی و من در چین های پیشانی دیوار...و تا من پنجه در زلف ابر فرو برم کدام آرام، کدام قرار...


 

عضویت در تاریخ 24 دی 1391
بازدید پروفایل: 2564