پروفایل من

Babak ...

قرافیک/ویدئو/قیسا فیلم

آرشیو
صفحات من در نگارخانه میزبان آثار گرافیك من در طول سالیان گذشته می باشد. سعی كرده ام بخشی از آثار گرافیكم را متمایز از نوع نگاه هنری، قوت و ضعف. بر اساس حس و حالم منتشر كنم.
عضویت در تاریخ 19 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 2841