• پارک ملت تهران

  از مجموعه: چشم انداز

  تاریخ ارسال: 12 تیر 1393
  یادداشت هنرمند:
 • تهران -امام زاده صالح

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 19 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  پاناروما سرامیکی
 • بدون عنوان

  از مجموعه: توریستی

  تاریخ ارسال: 2 اسفند 1392
  یادداشت هنرمند:
 • برج آزادی

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 3 مهر 1393
  یادداشت هنرمند:
 • Passer-by.

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 11 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
 • هگمتانه

  از مجموعه: توریستی

  تاریخ ارسال: 21 اسفند 1392
  یادداشت هنرمند:
  محوطه باستانی هگمتانه
  محوطه باستانی هگمتانه با مساحت قریب به 40 هکتار در داخل بافت کهن شهر همدان قرار دارد. با توجه به اینکه این محوطه داخل شهر قرار دارد از سال 1349 تا 1354 تعداد هزار واحد خانه که در این منطقه واقع بودند خریداری شد و حدود پانزده هکتار از آن آزاد گردید و حفاری در آن شروع شد. طی این حفاری دیوار ده متری حصار شهر مشخص گردید و داخل شهر خانه های متعددی با معماری زیبا از دل خاک بیرون آورده شدند. اشیای باستانی مکشوفه در موزه هگمتانه در معرض دید عموم قرار گرفته اند
  این شهر پایتخت مادها بودو پس از آنها پایتخت تابستانی هخامنشیان شد .آثار دوره ماد و هخامنشی را نمی توان در این منطقه از هم تفکیک کرد زیرا این دو فرهنگ از هم جدا نیستند و کاملا مشابهند
 • بازار تهران.

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 21 تیر 1393
  یادداشت هنرمند:
  HDR
 • معصوم!

  از مجموعه: مستند

  تاریخ ارسال: 23 اسفند 1392
  یادداشت هنرمند:
 • روز قدس 93

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 10 مهر 1393
  یادداشت هنرمند:
  میدان انقلاب تهران
 • بدون عنوان

  از مجموعه: مستند

  تاریخ ارسال: 22 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  تهران - امامزاده صالح
 • meatman

  از مجموعه: مستند

  تاریخ ارسال: 9 فروردین 1393
  یادداشت هنرمند:
  همدان.
 • بدون عنوان!

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 11 اسفند 1392
  یادداشت هنرمند:
 • همدان

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 12 فروردین 1393
  یادداشت هنرمند:
 • کودکی یا شیطنت؟!

  از مجموعه: مستند

  تاریخ ارسال: 27 فروردین 1393
  یادداشت هنرمند:
 • مرگ!

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 29 بهمن 1392
  یادداشت هنرمند:
 • Working.

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 11 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
 • دانش آموز

  از مجموعه: مستند

  تاریخ ارسال: 4 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند: