پروفایل من

حمید سقای صحرانورد

گرافیک کامپیوتر

  • متولد 1 فروردین 1370
آرشیو
گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزا حافظ
یا رب این قلب شناسی ز که آموخته ای؟
عضویت در تاریخ 7 بهمن 1389
بازدید پروفایل: 902