پروفایل من

Davood Sheikholeslami

  • متولد 20 شهریور 1359
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
  • dsh1747@yahooo.com
آرشیو
عاشورا سرمایه ایست که هیچ گاه پایانی بر آن نیست . عاشورای حسین ، فقط نیم روز نیست که با فرا رسیدن سیاهی شب از یادها برود .
عاشورا خلاصه تمام تاریخ است . و کربلا تنها یک مکان جغرافیایی در این کره خاکی نیست . کربلا قلب تپنده ی هستی است . کربلا گذرگاهی برای آزمودن است و معیاری برای سنجیدن مرد از نامرد .
برای درک عشق باید سری به کربلا زد . باید در مسلخ عشق ، اسماعیل خود را قربانی کنی .
تفاوت ابراهیم و حسین در این است که ابراهیم دست در دست اسماعیلش از مسلخ بیرون شد .
اما حسین ( ع ) هفتاد و دو اسماعیل را به قربانگاه برد بی آنکه حتی یکی برگردد . راستی که در آزمون عاشقی ، هیچکسی را یارای برابری با حسین نیست .
خدایا ! آزمون عشق را ، استادی همچون حسین ( ع ) عطا فرما .
عضویت در تاریخ 8 آذر 1390
بازدید پروفایل: 7796