پروفایل من

رضا درواری

طراح گرافیک

  • متولد 29 بهمن 1369
  • مازندران
  • ســــاری
آرشیو


و من ماندم ، آنجـایی که نباید میماندم...
آنجـایی که نمیخواستم بمانم...
آنجـایی که هیچکس نمیخواست و نمیخواهد بماند...
آنجـایی که تقدیر خواست بمانم ، ماندم...

عضویت در تاریخ 25 تیر 1392
بازدید پروفایل: 7381