بیوگرافی و سوابق

داود اسدپور

کارشناس گرافیک | 3D Designer
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
کارورزی و تدریس گرافیک اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی تیر 1389 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
مهارت فنی و حرفه ای تولید تابلو پلاستیک آموزش فنی و حرفه ای کشور اسفند 1388 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
گواهی شرکت در جشنواره هنر های تجسمی اورمیه فرهنگ و ارشاد اورمیه آبان 1389 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
نمایشگاه گروهی اِتودیست / گرافیک فرهنگ و ارشاد اورمیه بهمن 1387 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
نمایشگاه انفرادی تایپوگرافی بسم الله فرهنگ و ارشاد اورمیه تیر 1389 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
هشتمین نمایشگاه سراسری علوم قرآنی / 2 غرفه در امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غ تیر 1389 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
لوح تقدیر / نمایشگاه کتاب اورمیه فرهنگ و ارشاد اورمیه مهر 1389 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
تقدیرنامه سمینار تخصصی نقاشی فرهنگ و ارشاد اورمیه آبان 1389 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
تقدیرنامه نمایشگاه انفرادی تایپوگرافی فرهنگ و ارشاد اورمیه تیر 1389 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
تقدیرنامه اولین جشنواره هنرهای تجسمی اورمیه فرهنگ و ارشاد اورمیه آبان 1389 آدر
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
لوح تقدیر همایش شهر فرهنگی اورمیه استانداری آذربایجان غ / فرمانداری اورمیه آذر 1391 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
لوح تقدیر همایش شهر فرهنگی اورمیه استانداری آذربایجان غ / فرمانداری اورمیه آذر 1391 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
کارشناسی گرافیک ـ گرافیک کارشناسی بهمن   1389 مرداد   1389 گیلان / انزلی ایران
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
کاردانی گرافیک کاردانی بهمن   1384 بهمن   1384 آذربایجان غ / اورمیه ایران
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
دیپلم گرافیک دیپلم مهر   1382 تیر   1382 آذربایجان غ / اورمیه ایران
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
باخ گرافیک مدیریت فروردین   1386 اسفند   1400 اورمیه ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
انتشارات یاز طراح گرافیک مهر   1388 اسفند   1400 اورمیه ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
همایش شهر ایرانی فرهنگی مذهبی اورمیه سازنده انیمیشن تیر   1391 آذر   1391 اورمیه ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
شهرداری رشت سازنده انیمیشن دی   1391 اسفند   1391 رشت / گیلان ایران