با خدا نسبتی دارید!!!!!!

داوود محمدیان

گزارش اسپم
ارسال شده در تاریخ 29 بهمن 1393 | بازدید از اثر: 619
  • نگارخانه آثار
  • آلبوم ها
  • آلبوم : اجتماعی
یک شب زمستانی کودکی در خیابان با حسرت داخل غذاخوری رو نگاه میکرد،خانمی که با فرزندش داشت وارد میشد،یک نظر او را دید.چند دقیقه بعد با غذا بیرون امد و با لبخندی به پسرک گفت:عزیزم این مال توست.پسرک شاد شد و گفت:شما خدا هستید؟خانم گفت:نه عزیزم،من بنده خدا هستم.پسرک با لبخندشیرینی گفت:میدانستم با خدا نسبتی دارید.
خروج
نــام کاربری:
کلمــه عبور:
کلمه عبورم را فراموش کرده ام
خروج
گزارش