پروفایل من

داود دلدار

کارتون -طراحی

  • متولد 31 شهریور 1361
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
  • dawood.deldar@gmail.com
آرشیو
هنر نزد ایرانیان است و بس ....
عضویت در تاریخ 10 فروردین 1390
بازدید پروفایل: 3258