پروفایل من

روح الله دلخانی

خوشنویسی . گرافیک

  • متولد 24 دی 1359
  • 09122251623
  • http://www.delkhani.com
آرشیو
خواستم گفت خاك پای توام! عقلم اندر زمان نصیحت كرد و گفت : در ره دوست خاك مباش! مبادا گرد باشی و بر دامن دوست نشینی...
عضویت در تاریخ 5 دی 1388
بازدید پروفایل: 7369