پروفایل من

مسعود نبی دوست

اینفوگراف و تصویرساز

  • متولد 31 شهریور 1366
  • 09157645899
  • خراسان رضوی
  • مشهد
  • designer.nabi@yahoo.com
آرشیو

تجربه هایی از دنیای اینفوگرافی :
* ما در دنیایی از اینفوگراف ها غرق شده ایم. (حتی رنگ شیر آب سرد و گرم اینفوگراف است و وای اگر نبود!!!)
* اگر اینفوگرافیست(!) خوبی باشید هیچ دو اینفویی را شبیه هم نمی زنید. این طور است که از ورود به این وادی پشیمان خواهید شد!!!
* در طراحی اینفوگراف از گرافیک ایرانی پیروی کنید.
* علوم تجربی و علوم اجتماعی ماندگاری خود را تا حد زیادی مدیون اینفوگراف ها هستند. (نمونه: جدول مندلیف، هرم مزلو)
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 مرداد 1389
بازدید پروفایل: 7110