پروفایل من

سعید میرزائی

گرافیک دو بعدی و وب

  • متولد 8 شهریور 1371
  • 09128730045
  • سمنان
  • شاهرود
  • http://www.lujem.ir
  • dll1020@yahoo.com
آرشیو
کاش که در قیامتش
بار دگر ببینمش
هر چه بود گناه او
من بکشم غرامتش...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 مرداد 1390
بازدید پروفایل: 2923