پروفایل من

دنیا فرونچی

گرافیک،طراحی

  • متولد 8 مرداد 1367
  • کرج
  • کرج
آرشیو
. . . . . تابوتم ز هر کجا بگذرد طوفان به پا خیزد ، چه سنگین می رود این تن ، ز بس که آرزو دارد ... . . . . . . . .
عضویت در تاریخ 31 فروردین 1390
بازدید پروفایل: 1956