پروفایل من

ابراهیم محمودی

عکاس و گرافیست

  • متولد 31 اردیبهشت 1365
آرشیو
تا کی در انتظار گذاری به زاریم؟
باز آی بعد از این همه چشم انتظاریم
دیشب به یاد زلف تو در پرده های ساز
جانسوز بود شرح سیه روزگاریم

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 4 اردیبهشت 1391
بازدید پروفایل: 1769