پروفایل من

ابراهیم زیرک فرد

گرافیک - طراحی و نقاشی - عکاسی

آرشیو

                                                 
        یک هنرمند زمانی می تواند آثاری زیبا و متعالی خلق کند که ابتدا درون خود را زیبا خلق کرده باشد.   از کوزه همان برون تراود که...تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 21 اسفند 1393
بازدید پروفایل: 2363