پروفایل من

احسانــــــــــــ فارســـــــــــی جانیـــــــ ــــ ــ ـ . .

معماری ، طراحی داخلی ، عکاسی

  • متولد 19 اردیبهشت 1367
  • البرز
  • www.line-architect.ir
  • ehsan_farsijani@yahoo.com
آرشیو
زندگی تکرار فرداهای ماستــــــــــــــــ ـــ ــ ـ .
میرسد روزی که فردا نیستیمــــــــ ـــ ــ ـ .
آنچه میماند فقط نقش نکوستـــــــــــــــ ـــ ــ ـ .
نقش ها میماند و ما نیستیمــــــــــــ ـــ ــ ـ .

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 23 اسفند 1389
بازدید پروفایل: 3767