پروفایل من

احسان صانعی فرد

کامپیوتر

  • متولد 9 اسفند 1369
  • ehsan1369_1369@yahoo.com
آرشیو
عالم همه محو گل رخسار حسین است ، ذرات جهان درعجب از كار حسین است . دانی كه چرا خانه ی حق گشته سیه پوش ، یعنی كه خدای تو عزادار حسین است. سلام هر كسی تصاویر را با كیفیت می خواهد فقط ایمیل خودش را بدهد
عضویت در تاریخ 2 آبان 1388
بازدید پروفایل: 923