بیوگرافی و سوابق

گروه هنری هشت

اینفوگرافیک، لوگو، پوستر و ست اداری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری