پروفایل من

الهام خادمی

معمار

  • مازندران
  • آمل
  • ArTchitect.mihanblog.com
آرشیو


معماری فلسفه ای 3 بعدی ست....
معماری ، بیان هنرمندانه فضای زندگیست.
معماری ، معماری است.
معماری هنر ساختن برای دیگران است.
معماری دمیدن روح در کالبد ساختمان است. آلبوم های من

عضویت در تاریخ 21 مرداد 1393
بازدید پروفایل: 1951