پروفایل من

الهام حیدری

  • متولد 19 آبان 1365
  • تهران
  • دماوند
آرشیو
منافقانی که در جنگ ترسو هستند، در زمان آرامش پررو و بهانه گیر می شوند.
عضویت در تاریخ 5 شهریور 1389
بازدید پروفایل: 12314