پروفایل من

مصطفی خراسانی

ط ر ا ح ی و ع ک ا س ی

  • متولد 15 شهریور 1363
  • مازندران
  • بهار نارنج
  • بهار نارنج
  • http://mostafa_art.loxblog.com/
  • alborz_1450@yahoo.com
آرشیو
از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود!
گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست! گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود!
گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست! گاهی تمام شهر گدای تو می شود!!!


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 11 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 4725