پروفایل من

محمد حسین فائزی

گرافیک رایانه و نقاشی

  • متولد 18 آذر 1360
  • h.faezi@chmail.ir
آرشیو


به قول آوینی عزیز: هنر تجلی شیدایی است و شیدایی تجلی عشق است...

و آنکه شایسته عشق است، تنها خداست؛

و چه دارد آنکه عشق خدا در دل ندارد و برای خدا گام برنمی دارد.

هنر آنگاه مقدس است و قابل اعتنا، که تجلی جمال خداوند باشد و انعکاس نور آستان بلند او...

هنری موثر است که هنرمندش پاک باشد و طاهر و تنها این هنر است که بر عمق جان ها و قلب ها می نشیند؛

چرا که قلب ها در دست خداست و هنری مجوز ورود بر دلها را دارد، که متعلق به او باشد....

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 27 آبان 1390
بازدید پروفایل: 2897