بیوگرافی و سوابق

محمد حسین فائزی

گرافیک رایانه و نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) کارشناسی ارشد شهریور   1383 بهمن   1383 دانشگاه علم و صنعت تهران ایران
سوابق کاری