پروفایل من

پرنی عسگری

  • اصفهان
آرشیو

آدمی یعنی آزادی و رشد، یعنی تنوع و درگیری. اگر آزادی و تنوع و درگیری و تضاد را از زندگی برداریم، نه تکاملی خواهیم داشت و نه معنی بودن و زندگی کردن که ویژه آدمی است.


" کتاب انسان بی خود / دکتر شریعتی "

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 اسفند 1390
بازدید پروفایل: 7495