پروفایل من

نوریه فرجی

هنرجو گرافیک

آرشیو
این كه مدام به سینه ات میكوبد.قلب نیست,ماهی كوچكیست كه دارد نهنگ میشود. قلبها همه نهنگانند در اشتیاق اقیانوس.اما كیست كه باور كند در سینه اش نهنگی می تپد!!
عضویت در تاریخ 9 بهمن 1388
بازدید پروفایل: 1312