پروفایل من

فرهاد علی نیا

طراحی

  • رشت
  • astane.mahdi@yahoo.com
آرشیو

ما از الست طایفه ای سینه خسته ایم ،
ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم ،
ما بی خیال سیلی زهرا نمی شویم ....

astane.mahdi@yahoo.com

09113354080
عضویت در تاریخ 5 اردیبهشت 1390
بازدید پروفایل: 1742