پروفایل من

فریبا براتی

دانشجوی نقاشی

  • متولد 1 فروردین 1361
آرشیو

انسان نقطه ای است بین دو بی نهایت.......
بینهایت لجن و بینهایت فرشته!!!!
بنگر به کدام سو می روی؟؟؟

دکتر علی شریعتی
عضویت در تاریخ 5 مرداد 1388
بازدید پروفایل: 3127