پروفایل من

فرید غلامی

گرافیست

  • متولد 29 فروردین 1366
آرشیو
هنر، خوراك روان و هنرمند، آفریننده آن است. بارگاه هنر با هیچ جایگاهی سزاوار ارزیابی نیست. ((اُرد بزرگ))
عضویت در تاریخ 12 تیر 1390
بازدید پروفایل: 1553