پروفایل من

فریناز سلیمانی

گرافیک

  • متولد 7 اردیبهشت 1368
  • اصفهان
  • اصفهان
آرشیو
خدایم، من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم.چه برانی ، چه بخوانی ، چه به اوجم برسانی ، چه به خاکم بکشانی ، من نه آنم که برنجم،نه تو آنی که برانی.
عضویت در تاریخ 31 مرداد 1390
بازدید پروفایل: 15790