پروفایل من

فرنوش فرح خواه

گرافیک

  • متولد 21 فروردین 1367
  • تهران
  • تهران
آرشیو

گفتم : بدوم تا تو همه فاصله ها را

تا زودتر از واقعه گویم گله ها را

چون آینه پیش تو نشستم که ببینی

در من، اثر سخت ترین زلزله ها را

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست

از بس که گره زد به گره حوصله ها را

ما تلخی نه گفتنمان را که چشیدیم

وقت است بنوشیم از این پس بله ها را

بگذار ببینیم بر این جغد نشسته

یک بار دگر پر زدن چلچله ها را

یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش

بگذار که دل حل بکند مسئله ها را


اگر تمایل داشتید حرفهامو بشنوید

                                                                            http://farahkhah.blogfa.com
عضویت در تاریخ 22 مهر 1390
بازدید پروفایل: 4435