پروفایل من

فتانه o-<-<

طراحی و نقاشی

آرشیو
گر بدین سان باید بست من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم رابه رسوایی نیاویزم بر بلند كاج خشك كوچه بن بست گر بدین سان زیست باید پاك من چه ناپاكم اگر ننشانم از ایمان خود چون كوه یادگاری جاودانه برتر از بن بقای این خاك
عضویت در تاریخ 15 دی 1389
بازدید پروفایل: 1097