پروفایل من

فاتمه shm

گرافیک

  • متولد 22 شهریور 1374
آرشیو
هی رفیق ..
کنار من که مینشینی سکوتــ کن
در برابر تمامـ داشته هایم ..
در برابـر تیرگــی تمام واژه ها
سردیـ نفس ها ..
و بودنمـ در اینـ سیاهـی مرده..
اینجا همه چیز از آنـ من استـ ـ
تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 18 آذر 1391
بازدید پروفایل: 3167