پروفایل من

فاطمه صادقی

طراح گرافیک

  • متولد 1 اسفند 1369
  • sad_fatemeh@yahoo.com
آرشیو
به هرکس مینگرم در شکایت است...
در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست...
عضویت در تاریخ 25 مرداد 1391
بازدید پروفایل: 3270