پروفایل من

فاطمه ریحانی

گرافیک و عکاسی

  • متولد 13 آبان 1373
  • شهسوار
آرشیو

من یک گرافیست هستم

انتجاب کردم...متفاوت باشم

گاه عجیب خطابم میکنی گاه دیوانه...

دیدگاهم را به مسخره میگیری...

اعتقادم را زیر سوال میبری...

من زندگی را از دریچه ی پیچ و خم های  احساس  میبینم...

زمین را جایگاه جادوگری ایده های ذهن خلاقم...

آسمان را محل بر افراشتن آفریده هایم...

من خاص تر از آنم که قضاوتم کنی...

من یک گرافیست هستم...

من را با خود مقایسه نکن....

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 1 دی 1391
بازدید پروفایل: 3012