حلقه های اجتماعی

فرشته منعمی

تصویرگر کتاب کودک
! SAFIIR
سید امین فخرائی
*زینب سامعی*
"کارشناس و طراح فرش"
امیر موحدان
طراحی و نقاشی
حامد زاهد
گرافیک - تصویر ساز کتاب کودک
شیوا گل محمدی
طراح کاراکتر و استوری برد
طیبه توسلی
تصویرگر
تصویری موجود نیست
علی پاک نهاد
تصویرگر، طراح
علی میری
گاهی برای دلم نقاشی میکنم
مروارید میری
گرافیک تصویرسازی
منظر سزاوار
تصویرسازی / تصویرگر
مهشید رجایی
تصویرگر کتاب کودک / کارشناسی تصویرسازی
نوشین بیجاری
کارشناسی ارشد گرافیک
تصویری موجود نیست
نیلوتوس Nilotus
نیلوفر سادات فخرائی
هادی خسروی سرشکی
کارتونیست و تصویرساز
یوسف زمانی
طراحی- نقاشی- تصویر سازی.. گاهی هم عکاسی