پروفایل من

فریدون رها

نقاشی

  • متولد 17 آذر 1363
  • تهران
آرشیو
fereydonraha@yahoo.com

ما نمی دانیم اسم اعظم سگ

ما نمی فهمیم هیچ از غم سگ

ما سگ مردمان که وفا میکنیم عین سگ

ما که نمیدهدمان هیچ جهان محل سگ

واق واق سگ...عضویت در تاریخ 17 آذر 1389
بازدید پروفایل: 6643