بیوگرافی و سوابق

فیروزه کاوه

بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی صنایع کارشناسی مهر   1388 شهریور   1388 ایران
سوابق کاری