بیوگرافی و سوابق

فاطمه علیزاده

نقاشی ،گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
کارشناسی ناپیوسته گرافیک کارشناسی بهمن   1390 بهمن   1390 تهران ایران
سوابق کاری