پروفایل من

فروغ موسوی

هنر جو

  • متولد 31 فروردین 1367
آرشیو
دستهایم را در باغچه می كارم
سبز خواهم شد
می دانم
می دانم
می دانم
و گنجشكها در گودی انگشتان جوهریم
تخم خواهند گذاشت.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 مرداد 1389
بازدید پروفایل: 2911