نگارخانه آثـار

[25]> آلبوم: لوگو

فروز زیره پور

ارتباط تصویری-عکاس-گرافیست-صفحه بندی مجله و روزنامه
 • طراحی لوگوتایپ

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 6 فروردین 1397
  یادداشت هنرمند:
 • لوگوتایپ

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 18 دی 1396
  یادداشت هنرمند:
  ایمان فیروزفر
 • نشانه

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 18 دی 1396
  یادداشت هنرمند:
  شرکت بازرگانی امرالد استون
 • لوگوتایپ

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 18 دی 1396
  یادداشت هنرمند: