پروفایل من

فروغ فریادرس

طراح گرافیک،نقاشی وتصویرسازی

  • متولد 1 مرداد 1364
  • forugh_faryadras@yahoo.com
آرشیو
سرکوچه ایستاده ام در باد کودکی ام میدود ازکنارم با کوله باری که هرگز مرا با خود نبرد چه بودنیست نبودنت کجا به اعتقادی خاموشم؟؟... که آب میشوم گل آلود وفراموش شده... گلدان خیالم سقوط کرد دفترم گم شد.. وهراس نبودنت آبم کرد
عضویت در تاریخ 31 شهریور 1388
بازدید پروفایل: 1922