پروفایل من

فـــــــردیــــــــن تکرمیانــــــــــ

گرافیک ، تدوین ، عکاسی ، حرف زدن.

  • متولد 17 اسفند 1366
  • اردبیل
  • ft.holmz@gmail.com
آرشیو
Here I am, on the road again
Here I am, up on the stage
Here I go, playing the star again
There I go, turn the page

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 8 اردیبهشت 1389
بازدید پروفایل: 9271