پروفایل من

گندم سرشت

شاعر ....نقاش....نویسنده...هنر پرست...

  • متولد 21 آذر 1370
  • تهران
آرشیو
قلم که به دست میگیرم...


تنها نقش روی تورا میکشم...


بر تارو پود کاغذی خیالی....


چه دردی دارد این دوری....


عضویت در تاریخ 11 آذر 1392
بازدید پروفایل: 1604