پروفایل من

Sa Eid

هـیچ تخصصی در زمـینه های هـــنری نـدارم؛ فـقط گاهی دســت به قـلم و دوربـین می شوم!

  • متولد 6 آذر 1369
  • بیرجند
آرشیو

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 15 اسفند 1392
بازدید پروفایل: 860